Říjen 2011

program přehlídky

29. října 2011 v 18:15 | Miroslav Vachta |  ostatní
SRP při DDM a DDM Rumburk
ve spolupráci s Městem Rumburk a TS Mochomůrky Jiříkov
pořádají v sobotu 19. 11. 2011 od 13.00 hodin v tělocvičně ZŠ U nemocnice
0. ročník taneční přehlídky mažoretek

"RUMBURSKÁ MUCHOMŮRKA 2011"


Program:
10. 00 - 12.00 hod. prostorové zkoušky
13. 00 - 17.00 hod. hlavní program
17.30 ukončení akce

Počet choreografií: každý soubor smí předvést pouze dvě skladby v délce max. 2 - 5 minut

Hudební nosiče: vedoucí odevzdají zvukaři nahrávky na nepoškozených a řádně označených / název souboru, název skladby, pořadí písně na nosiči/ CD, MP3, Flashdisku

Příspěvek na akci: dospělý divák / mimo vedoucích souborů/ 20,- Kč
/ každý soubor může mít maximálně 2 neplatící vedoucí !!/
děti zdarma

Občerstvení: - k dispozici bude balená pitná voda
- sladké pečivo pro účinkující
- pro účinkující bude k dispozici gulášová polévka s chlebem

Místo konání: velká tělocvična ZŠ U nemocnice Rumburk - pro účastníky bude otevřena již v 8. 00

Odměny: každý soubor získá plyšového maskota, drobné upomínkové ceny, sladkosti
a účastnické listy

Informace: p. Martina Kolárová
DDM Rumburk, U stadionu 1133/10
tel. č. 412 332 436, e-mail: estetika@ddmrumburk.cz

přihláška

29. října 2011 v 18:11 | Miroslav Vachta |  ostatní
PŘIHLÁŠKA
do nultého ročníku taneční přehlídky mažoretek
"Rumburská Muchomůrka 2011"
vyplněnou přihlášku je nutno odeslat nejdéle 4. 11. 2011

Přihlašujeme soubor
…………………………………………………………………………………………………..
při v počtu dětí
……………………………………………………………………… …………………………………………
a dvou vedoucích.
Název vystoupení: 1.
……………………………………………………………………………………………………………
2.
……………………………………………………………………………………………………………
Máme zájem o prostorovou zkoušku:
………………….. (ano/ ne)
Jméno a kontakt na vedoucího souboru: tel. č:
……………………………………………………………………………………………………………… ….…………………………………
Krátká historie, příp. úspěchy souboru:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prohlášení:

Jsem si vědom/a/ následujících skutečností: po celou dobu akce včetně příjezdu a odjezdu mám zodpovědnost za děti mně svěřené a za svého dozoru plně ručím za případné škody a újmy na zdraví, životě a majetku jimi, nebo jim způsobené. Zavazuji se, že na akci nepřivezu žádné zvíře. Beru na vědomí, že organizátor není schopen zajistit úschovu drahých věcí, především mobilních telefonů, a upozorním děti, že si cenné věci berou na vlastní nebezpečí. Na taneční plochu umožním dětem vstup pouze v obuvi s nečernící měkkou podrážkou. Jsem si vědom/a/,že případné pojištění si sjednává každý soubor, či účastník sám na vlastní náklady.
V dne jméno vedoucího
…………………………………….. ………..…………………………………… ………………………………………………………

DK pro seniory z Jiříkova

9. října 2011 v 10:16 | Miroslav Vachta |  komentáře k vystoupením 2011/2012
První říjnové vystoupení patřilo seniorům z Jiříkova v DK Rumburk.

BATON


POM PON